Leimaukset

Leimaukset

Leimaukset – ohjelmalla hallitset yrityksesi resurssien ajankäyttöä. Ohjelma kerää tapahtumille käytetyn todellisen ajan henkilöstön järjestelmään syöttämistä/luetuista aikaleimauksista, tämä antaa sinulle mahdollisuuden laskuttaa tehdyt työt todellisuudessa käytetyn ajan mukaan, enää sinun ei tarvitse miettiä paljonko aikaa todellisuudessa kului työn tekemiseen.

Työntekijät leimaavat itsensä töihin/odotukselle sen mukaan mitä he kulloinkin tekevät, näin muodostuu kokonaiskuva henkilöstön käyttämästä työajasta eri työtehtävissä, saaduilla tiedolla voidaan saavuttaa monta etua yritykselle.

  • Henkilöstö voidaan kuorimittaa paremmin (töiden suunnittelu), tehokkaalla työsuunnittelulla voidaan saada ihmeitä aikaiseksi, ajallisesti kuin taloudellisestikin.
  • Toteutuneiden suoritusaikojen perusteella voidaan ohjata/kohdentaa henkilöstöä heidän kykyä ja osaamista vastaaviin tehtäviin, näin voidaan saavuttaa nopeampia ja tuottavampia töiden läpivienti aikoja.
  • Palvelluiden hinnoittelua voidaan hienosäätään oikeaan suuntaan, laskutatko nykyisellään mahdollisesti yhden tunnin palvelusta puoli tuntia, tai kahden tunnin palvelusta kolme tuntia? Leimaukset ohjelman avulla pysyt paremmin markkinahinnassa, et ali tai yli hinnoittele palveluittasi.

Leimaukset ohjelma käytännössä

Työhön käytetty aika ohjataan leimaukset ohjelmasta työrivikohtaisesti myyntitapahtumalle, josta muodostuu veloitettava summa. Mikäli työtyyppi on kiinteä hintainen kiintotyö niin silloinkin työaika viedään työriville, mutta työn veloitushintaa ei päivitetä kulutetun ajan mukaan.

  • Leimaus ohjelma päivittää myös ajanvaraus näyttöä, josta voidaan seurata töiden tilaa, onko työ käynnissä, myöhässä jne.
  • Ohjelman avulla saatavista tiedoista voidaan laskea myös yrityksen tehokkuuslukuja esim. suoritustaso, käyttöaste, odotusaika jne.
  • Leimaukset – ohjelma on täysin integroitu toimimaan Esko – ohjelmiston muiden osioiden kanssa.

 

Ominaisuuksia >>>

  • Mahdollisuus käyttää viivakoodilukijaa
  • Töiden leimaus

  • Leimauslajien määritys
  • Tehdyn leimauksen muokkaus

Tags:

Back to Top